OBCHODY STULECIA UTWORZENIA ARMII POLSKIEJ WE FRANCJI

3-go czerwca 2017 Le Mans - OBCHODY STULECIA UTWORZENIA ARMII POLSKIEJ WE FRANCJI z udziałem reprezentantów SITPF. W setną rocznicę dekretu Prezydenta R.Poincaré powołującego do życia Armię Polską we Francji, stowarzyszenia Kultura Polska i Souvenir Français zorganizowały w Le Mans, stolicy departamentu La Sarthe, gdzie stacjonowała ta armia, uroczyste obchody, które objęły:

 

 - Mszę świętą celebrowaną w Katedrze Św.Juliana przez biskupa Jego Ekselencję Yves le Saulx.

 - odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Katedrze

 - wystawę, również w Katedrze, obrazującą dzieje Armii

 - koktajl w Centrum Kulturalnym na placu u stóp Katedry

 STIPF było reprezentowane przez Kol. Irenę Wahl-Damasiewicz i Kol. Andrzeja Niebudka z małżonką.

 

 Armia Polska we Francji, zwana Armią Hallera lub też, od koloru mundurów, Błękitną Armią, powstała z inicjatywy Romana Dmowskiego, przewodniczącego Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu.

 Po zakończeniu 1szej wojny światowej, na życzenie Marszałka J.Piłsudskiego, Armia Hallera w sile około 70.000 ludzi zostala przetransportowana do Polski i włączona do Wojska Polskiego będąc jego najlepiej wyszkoloną, uzbrojoną i wyekwipowaną formacją. Biła się na froncie ukraińskim i miała wielki udział w zwycięskiej wojnie z bolszewikami w 1920 r.

 Dzieje Armii Hallera dowodzą, że sto lat temu, gdy chodzilo o dobro Ojczyzny, ogół Polaków wspólnie z elitami potrafił wznieść się ponad podziały polityczne i osobiste animozje i ambicje. Pamięć o tym powinna zawsze przyświecać wszystkim obywatelom a zwłaszcza tym, na których spoczywa szczególna odpowiedzialność za losy Polski z racji ich przynależności czy to do obozu rządzącego, czy to do opozycji czy też do grup kształtujących opinię publiczną jak media i szkolnictwo.

 Oprac. A.Niebudek / Zdjęcie M.Kohler

 Przyp. red.

 Należy przypomnieć, że właśnie tworzenie Armii Polskiej we Francji było elementem, który zainicjował powstanie SITPF. Idea jego założenia zrodziła się w maju 1917 roku, w czasie tradycyjnej pielgrzymki Polonii paryskiej na Polski Cmentarz w Montmorency. Gdy pisarz i wielki patriota polski, Wacław Gąsiorowski ogłosił wieść o tworzeniu niezależnej Armii Polskiej we Francji, grupa inżynierów obecnych na pielgrzymce, a wśród nich Józef Lipkowski i Stanisław Ziembiński rzucili myśl o powołaniu swej własnej organizacji. W ten sposób powstało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji, noszące początkowo nazwę Polskiego Stowarzyszenia Techników w Paryżu. Akt założenia Polskiego Stowarzyszenia Techników został podpisany 18 listopada 1917 roku. Przypomnijmy, że podstawowym celem działania SITPF było stworzenie kadry technicznej gotowej do współudziału w odbudowie kraju po odzyskaniu niepodległości.