Spotkanie delegatów we Wiedniu

13-15 październik 2016 – w Wiedniu miało miejsce tegoroczne spotkanie delegatów, zorganizowane przy okazji Walnego Zebrania stowarzyszeń EFPSNT. Rozpoczęło się ono konferencją w salonach Ambasady RP w Wiedniu, pod Honorowym Patronatem i z udziałem J.E. Ambasadora RP w Austrii Pana mgr Artura Lorkowskiego. Odczyty wygłosili : Dr hab. inż. Tadeusz Pająk EurIng., prof. AGH w Krakowie nt. „›Waste to Energy‹ w Polsce, jako alternatywne źródło energii – aktualny stan i perspektywy dalszego rozwoju” oraz Dipl.-Ing. Wojciech Spalony, członek VPI, Prezes Zarządu firmy AFT Sp. z o.o.: „Nowoczesne urządzenia w instalacjach ochrony powietrza dla energetyki”. Na zakończenie konferencji Dipl.-Ing. Andrzej Tombiński, Wiceprezes VPI, Prezes Zarządu firmy „Re-Bau”, zaprezentował jej osiągnięcia z okazji 20-to lecia firmy, natomiast po części konferencyjnej mieliśmy możność wysłuchać doskonałego koncertu fortepianowego w wykonaniu Pani Kathrin Buczak. Wieczór zakończył się towarzyskimi rozmowami przy dobrze zaopatrzonym bufecie.


Nazajutrz, 14go października 2016 r. w siedzibie Wydziału Promocji i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Wiedniu, odbyło się Walne Zebranie Federacji, w trakcie którego nie tylko podsumowano tegoroczną działalność zarówno Federacji jak i stowarzyszeń członkowskich ale także dokonano wyborów do Sekretariatu Generalnego na następną 3-letnią kadencję 2016-19.


Sekretarzem Generalnym został ponownie wybrany Kol. Janusz Ptak z SITPF, natomiast Z-cą SG Kol. Andrzej Kajzer z ZFPITN a Skarbnikiem Kol. Katarzyna André z SITPF. Opiekę nad witryną internetową jako Webmaster przejął Kol. Piotr Świeboda z STP w WB a Kol. Bożena Prochaska z VPI pełnić będzie nadal funkcję koordynatora ds. Administracyjnych. W składzie Sekretariatu Generalnego jest także Kol. Krystyna Liziard, jako przedstawiciel SITPF a w Radzie Naukowej Kol. M.Obrębska, J.Niziński i Jan Suski.
W trakcie WZ przewodnictwo Federacji na rok następny zostało przekazane stowarzyszeniu francuskiemu SITPF, świętującego w 2017r. 100 lecie istnienia. Przewodnictwo z rąk Kol. Józefa Buczaka, Prezesa VPI przejął Kol. Lucjan Sobkowiak, Prezes SITPF. Komunikat prasowy z pełną informacją odnośnie nowych władz Federacji, został rozesłany przez SG do najważniejszych instytucji i organizacji technicznych polskich i polonijnych i ukazał się m.in. na stronie internetowej FSNT NOT www.eNOT.pl pod datą 14-go grudnia 2016.
W trakcie WZ omówiono również wiele istotnych spraw Federacji a m.in. zakończenia prac nad nową witryną internetową, roli Rady Naukowej i Konwentu Seniorów oraz kwestii finansowania EFPSNT.