Nasza MisjaHistoriaStatutZarządPrezesiWybitni CzłonkowieZłota OdznakaKontakt
CERN - 28.03.2008
Opłatek 2011
Rok 90-cio lecia SITPF
Jubileusz 90-cio lecia
AktualnościProgramFlaszeLinkiOferty Pracy
Zarząd
Bienvenue sur mon site !
SKŁAD WŁADZ SITPF
na kadencje 2012-2014
wybranych na Walnym Zebraniu w dniu 28.04.2012 r. i zebraniu Zarządu w dniu 25.06.2012 wchodzący w życie z dniem 1.07.2012


Prezes
mgr inż. Lucjan
SOBKOWIAK
Wiceprezes
mgr inż. Janusz
PTAK
Sekretarz
mgr inż. Krystyna
LIZIARD-SZEWCZAK
Z-ca Sekretarza
mgr inż. Stanisław
ALOSZKO
Skarbnik
mgr inż. Katarzyna
ANDRE
Członek Zarządu
mgr inż. Maria
BONIKOWSKA
Członek Zarządu
mgr inż. Andrzej
NIEBUDEK
Członek Zarządu
mgr inż. Jacek
PIETER
Członek Zarządu
inż. Małgorzata
Kalinowska
Komisja Rewizyjna
dr inż. Monika
Obrębska
Członek Zarządu
Marianna Rebouillat-
Klimaszewska
Komisja Rewizyjna
mgr Teresa
Mirowski
Sąd Koleżeński
mgr inż. Jerzy
NIZINSKI
Sąd Koleżeński
mgr inż Teresa
STOLARSKA
Sąd Koleżeński
mgr inż Jacek
SULIMA-SWIECHOWSKI
 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji
Stowarzyszenia Techniczne w Polsce i na Świecie
Inne Stowarzyszenia Polskie i Polonijne