Nasza MisjaHistoriaStatutZarz±dPrezesiWybitni CzłonkowieZłota OdznakaKontakt
CERN - 28.03.2008
Opłatek 2011
Rok 90-cio lecia SITPF
Jubileusz 90-cio lecia
Aktualno¶ciProgramFlaszeLinkiOferty Pracy
Nr odznaki

LISTA ZŁOTEJ ODZNAKI

Nr odznaki

Tytuł

Imię

Nazwisko

Stanowisko, funkcja, przynależność

1

Dipl. Ing.

Wojciech

ROGALSKI

Prezes Stow. Polskich Inżynierów w Austrii

2

Dipl. Ing.

Bożena

PROCHASKA

Sekretarz Generalny Stow. Polskich Inżynierow w Austrii

3

mgr

Helena

KOLANOWSKA

Członek Honorowy SITPF

4

dr inż.

Aleksander

DOBRACZYNSKI

Wieloletni Prezes SITPF

5

Pani

Krystyna

ZIEMBINSKA

Wieloletni członek SITPF

6

inż.

Mieczyslaw

HILDEBRANDT

Wieloletni Prezes, Członek Honorowy SITPF

7

mgr inż.

Lucjan

SOBKOWIAK

Wieloletni Prezes, Członek Honorowy SITPF

8

dr inż.

Monika

OBREBSKA

Wieloletni Prezes SITPF

9

Pan

Jerzy

LIPOWICZ

Wieloletni Skarbnik, Członek Honorowy SITPF

10

inż.

Jozef

CHRZANOWSKI

Wieloletni członek SITPF

11

mgr inż.

Guy

VOLCY

Wieloletni członek SITPF

12

J.E. Ambasador RP

Jan

TOMBINSKI

Ambasador RP Stały Przedstawiciel RP przy UE

13

Profesor

Andrzej

STELMACHOWSKI

Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

14

Konsul Generalny RP

Tomasz

WASILEWSKI

Konsul Generalny RP w Paryż

15

Ks. Infulat

Stanisław

JEŻ

Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji

16

Profesor

Henryk

RATAJCZAK

Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, Dyrektor Stacji Naukowej PAN w

Paryżu w latach 1998-2004

17

Profesor

Jerzy

PIELASZEK

Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Paryżu

18

Profesor

C.Pierre

ZALESKI

Prezes Towarzystwa Historyczno-Literackiego w

Paryżu

19

Prof. dr inż.

Ryszard

CHMIELOWIEC

Redaktor Naczelny "Technika & Nauka", profesor PUNO w Londynie, były prezes STP w Wielkiej Brytanii

20

mgr inż.

Janusz

PTAK

Wieloletni członek i Prezes SITPF od 2003 r.

21

mgr EUR ING

Stanisław

ALOSZKO

Wieloletni członek i Sekretarz SITPF

 

 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji
Stowarzyszenia Techniczne w Polsce i na ¦wiecie
Inne Stowarzyszenia Polskie i Polonijne