Nasza MisjaHistoriaStatutZarządPrezesiWybitni CzłonkowieZłota OdznakaKontakt
CERN - 28.03.2008
Opłatek 2011
Rok 90-cio lecia SITPF
Jubileusz 90-cio lecia
AktualnościProgramFlaszeLinkiOferty Pracy
Bienvenue sur mon site !
Program SITPF
27 Septembre
2013
à 19h
Konferencja w języku francuskim „A quoi ressemblera le monde en 2030”
Przedstawiona przez: Jean-Joseph Boillot et Stanislas Dembinski na podstawieć
Przez nich napisanej książki „CHINDIAFRIQUE”.
Konferencja ta organizowana jest wspȯlnie z Biblioteką Polską w Paryżu.
Miejsce konferencji: Biblioteka Polska w Paryżu.

30 Octobre
2013
à 19h30
Konferencja w języku francuskim Prof. Pierre Zaleski, Dyrektora Biblioteki Polskiej
w Paryżu i byłego Dyrektora CGEMP (Centre de géopolitique de l’énergie et des
matières premières) dotycząca „ Les perspectives de développement de l’ Energie Nucléaire”.
Konferencja organizowana wspȯlnie ze stacją naukową PAN w Paryżu.
Miejsce konferencji: PAN w Paryżu.

Novembre
2013
à 19h30
Konferencja okrągłego stołu polsko – francuska.
Temat:”EKOLOGIA I INŻYNIERIA ŚRODOWISK ROLNICZYCH-
STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY”
Istnieje możliwość zmiany daty w zależności od zaangażowania się strony polskiej.
Miejsce konferencji: PAN w Paryżu i Laboratoire ID à Bondy.
Konferencja organizowana wspȯlnie z PAN w Paryżu.

6 Décembre
2013
à 19h30

Konferencja przesunięta z listopada w języku francuskim profesora uniwersytetu
Paris-Dauphine i Dyrektora CGEMP (Centre de géopolitique de l’énergie et des
matières premières) Mr. Patrice Geoffron.
Temat: „Gaz de schiste – Explorer n’est pas forer”
Miejsce konferencji: PAN w Paryżu

31 mai
2013
vendredi
”Gustave Eifel - la bataille du vent” une conférence de Martin Peter
à l'Academie Polonaise des Sciences
19 avril
2013
vendredi
”La collecte de fonds du secteur caritatif : tendances et évolution ” une conférence de Danuta PIETER
à l'Academie Polonaise des Sciences
23 listopada 2012  
piątek
”Czemu służy bioklimatologia”
Konferencja dr hab. inż Jerzego Nizinskiego w Stacji Naukowej PAN w Paryżu
19 pazdziernika 2012  
piątek
”Energetyka Morska”
Konferencja mgr inż Sławomira Klukowskiego w Stacji Naukowej PAN w Paryżu
29 września
2012
Uroczysta kolacja na zakończenie 95-cio lecia SITPF
w restauracji "Café Barge" na Sekwanie
29 września
2012
Walne Zebranie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
w Stacji Naukowej PAN w Paryżu
29 września
2012
Konferencja "Współczesne problemy energetyczne"
w Stacji Naukowej PAN w Paryżu
28-30 września
2012
III-ci Polonijny Turniej Golfowy we Francji
o Puchar SITPF
9 czerwiec 2012
sobota
19-ty z rzędu Piknik w Normandie
u pp. Kasi i Romana Szataników
27 maj2012
niedziela
Tradycyjna 169 pielgrzymka na polski cmentarz "Les Champeaux"
w Montmorency
28 kwiecień 2012
sobota
Walne Zebranie SITPF
w Stacji Naukowej PAN w Paryżu
28-29-30 marca  
2012
Europejskie Sympozjum ”Współczesne problemy ochrony przeciwpowodziowej”
w Stacji Naukowej PAN w Paryżu oraz w instytucie IRD w Orleanie
17 lutego 2012  
piątek
”Renowacja polskich pamiątek w Paryżu ”
Konferencja dr inż Barbary Kłosowicz-Krzywickiej w Stacji Naukowej PAN w Paryżu
22 styczeń 2012
niedziela
"Opłatek" w Domu Kombatanda wspólnie z AK
20, rue Legendre, 75017 Paris
21 octobre
2011
vendredi
”2011-année des patients et de leurs droits - que savons nous? ” une conférence de Claude Jonnet
à l'Academie Polonaise des Sciences
16 septembre
2011
vendredi
”Coulisses du succès de FACEBOOK et d'autre Réseaux Sociaux sur Internet ” une conférence de Dr ing. Jacek Szymański
à l'Academie Polonaise des Sciences
18 czerwiec 2011
sobota
Piknik w Normandie
u pp. Kasi i Romana Szataników
15 avril
2011  
vendredi
”Tunnel sous La Manche - Projet et réalisation”
une conférence de Antoni Dembinski
à l'Academie Polonaise des Sciences
9 kwiecień 2011
sobota
Walne Zebranie SITPF
w Stacji Naukowej PAN w Paryżu
18 marzec
2011  
piątek
”Zastosowania mikro i nanotechnologii w trudnych warunkach operacyjnych-przykłady wzięte z geofizyki i aeronautyki”
Konferencja dr Jana Suskiego w Stacji Naukowej PAN w Paryżu
4 luty
2011              
piątek
” Rok 1610 - Bitwa pod Kłuszynem i inne...”
Konferencja mgr inż. Bolesława MAGI
w Stacji Naukowej PAN w Paryżu
10 décembre
2010  
vendredi
”Enjeux actuels de la bioéthique”
une conférence de Dr Guy Villaros
à l'Academie Polonaise des Sciences
28 październik
2010  
piątek
Konferencja Piotra Witta
”Polscy inżynierowie -budowniczy Francji”
w Stacji Naukowej PAN w Paryżu
19 novembre 2010              
vendredi
Energie et Climat: quel enjeux
une conférence de professeur Dominique Portail
à l'Academie Polonaise des Sciences
26 wrzesien 2010
niedziela
Walne zebranie EFPSNT
w Londynie
24-26 wrzesnia 2010
udzial członków SITPF w 70cio leciu STP
w Wielkiej Brytanii
08-10 wrzesnia 2010
1szy Światowy Zjazd Inżynierów Polskich
w Warszawie
12 czerwiec 2010
sobota
Piknik w Normandie
u pp. Kasi i Romana Szataników
11 czerwiec 2010  
             
piątek
Konferencja dr inż. Barbary Klosowicz
”Inżynier Tadeusz Kasciuszko”
w Stacji Naukowej PAN w Paryżu
17-18 maj 2010    
pon-wto
Wyjazd studyjno-turystyczny do Strasburga
do Parlamentu Europejskiego
25 kwiecień 2010  
             
niedziela
Tradycyjny obiad „Jajko Wielkanocne”
w Domu Kombatanta w Paryżu
przy ul Legendre 20 w Sali na 4-tym piętrze o godz. 12:30
10 kwiecień 2010
sobota
Walne Zebranie SITPF
w Stacji Naukowej PAN w Paryżu
19 mars 2010              
vendredi
"Où et quand la vie est-elle apparue sur la Terre"
une conférence de Jacques Touret
à l'Academie Polonaise des Sciences
19 luty 2010    

piątek
Konferencja Fronçois BESCOND - inżyniera Ecole Bréguet Paris pt.
"La Généalogie, Méthode, Processus, et Précautions Pratiques"
w Stacji Naukowej PAN w Paryżu
29 styczeń 2010              
wtorek
Konferencja ks. Inłuata Witolda Kiedrowskiego pt.
"Na drogach życia"
w Stacji Naukowej PAN w Paryżu
16 styczeń 2010              
sobota
Bal w Instytucie Węgierskim.
wraz z lekarzami ze stowarzyszenia AMOPF
oraz z klubem Węgrów na obczyźnie ALCYON
10 styczeń 2010    
niedziela
"Opłatek" w Domu Kombatanda wspólnie z AK
20, rue Legendre, 75017 Paris
17 listopad 2009              
wtorek
Konferencja ks. Prof. Michała HELLERA pt.
"Czas Człowieka i Czas Wszechświata"
w Domu Kombatanta w Paryżu
13 listopad 2009              
piątek
Konferencja ks. Jana ZALEWSKIEGO pt. "Stefan Czarniecki i Mazurek Dąbrowskiego a kształtowanie postawy patriotycznej  Polaków wczoraj i dzisiaj"
w Stacji Naukowej PAN w Paryżu
23 październik 2009              
piątek
Konferencja francuskiego rzecznika patentowego Pierre Balesta pt.
"Propriété industrielle - quelle réalité aujourd'hui ?"
w Stacji Naukowej PAN w Paryżu
19 czerwiec 2009              
piątek
Konferencja dr Marcina Skubiszewskiego
p.t. Kilka słów o walutach, systemie bankowym, kryzysie i euro
w Stacji Naukowej PAN w Paryżu
15 maj 2009              
             
piątek
Konferencja Maurice'a i Nicolas'a Wierczynskich
p.t. CHASSEURS D’ÉTOILES
w Stacji Naukowej PAN w Paryżu
20 marzec 2009              
piątek
Quelle place pour les citoyens dans la construction européenne
à l'heure de la mondialisation ?
konferencja mgr Krzysztofa Kohlmunzera
27 luty 2009    

piątek
WIKINOMICS ou la révolution de la nouvelle économie
de la connaissance et de l'innovation
konferencja mgr inż. Danuty Pieter
24 janvier 2009  
samedi
Bal de Medicins
dans les salons de l'Ambassade do Pologne
11 styczeń 2009
niedziela
"Opłatek" w Domu Kombatanda wspólnie z AK
20, rue Legendre, 75017 Paris
29 listopad 2008
sobota
Wieczor Andrzejkowy w Bar-Brasserie "Le Caprice"
u pp.Iwony i Jean-Paul Pagés 12,ave Jean Moulin, 75014 Paris
21 novembre 2008              
vendredi
La face cachée du WEB
une conférence de dr ing Jacek Szymanski
à l'Academie Polonaise des Sciences
17 octobre 2008              
vendredi
Projet de développement de la Principauté de Monaco
une conférence de ing.arch. Roman Szatanik
à l'Academie Polonaise des Sciences
 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji
Stowarzyszenia Techniczne w Polsce i na Świecie
Inne Stowarzyszenia Polskie i Polonijne