Nasza MisjaHistoriaStatutZarządPrezesiWybitni CzłonkowieZłota OdznakaKontakt
CERN - 28.03.2008
Opłatek 2011
Rok 90-cio lecia SITPF
Jubileusz 90-cio lecia
AktualnościProgramFlaszeLinkiOferty Pracy
Bienvenue sur mon site !
NASZA MISJA

Celem powstania i działania SITPF było stworzenie kadry technicznej gotowej do współudziału w odbudowie kraju po odzyskaniu niepodległości, a jedną z podstawowych misji było dążenie do podtrzymania i pogłębiania więzi wśród polskiego środowiska technicznego (łącznie z jego sympatykami) we Francji na zasadzie solidarności zawodowej i kulturowej jak również reprezentowanie jego wspólnych aspiracji poprzez :

 • zrzeszanie techników polskich, tworzenie więzi zawodowych i przyjacielskich, utrzymywanie kontaktów opartych na bazie solidarności profesjonalnej i narodowej.

 • rozszerzanie wiedzy o najnowszych osiągnieciach i zdobyczach techniki poprzez konferencje techniczne, zwiedzanie obiektów przemysłowych i wydawanie biuletynu informacyjnego.

 • obrona wspólnych interesów techników polskich we Francji i w Europie, dzięki reprezentacji w różnych organizacjach państwowych i europejskich.

 • pomoc Polsce oraz przygotowanie inżynierów polskich pracujących we Francji, którzy tego pragną, do powrotu do wolnej i niezależnej Ojczyzny.

 • dostarczanie członkom stowarzyszenia informacji w zakresie pracy i wolnych stanowisk

 • W chwili obecnej SITPF stawia sobie za zadanie zarówno podtrzymania tradycyjnej działalności jak i znalezienia nowych form działania, które byłyby lepiej dostosowane do współczesnego życia zawodowego.

  Dla realizacji tych celów, SITPF prowadzi następujące działania :

  • organizacja odczytów o tematyce technicznej, naukowej i kulturalnej

  • zwiedzanie objektów przemysłowych i dziedzictwa technicznego i kulturowego

  • wydawanie „Biuletynu Informacyjnego", miesięcznika „Flash” oraz strony Internetowej

  • rozwijanie kontaktów z innymi stowarzyszeniami o podobnym profilu we Francji i poza jej granicami

  • aktywny udział w życiu i manifestacjach wspólnoty polskiej we Francjin współpraca z innymi stowarzyszeniami Polonii oraz udział w pracach Federacji Polonii Francuskiej

  Powrót do demokracji w Polsce i w innych krajach Europy Środkowej stanowił nowy impuls dla działalności Stowarzyszenia.

  Naszą ambicją jest wniesienie aktywnego wkładu w dalsze pogłębienie wymiany i kontaktów pomiędzy Francją i Polską we wszystkich dziedzinach związanych z techniką a w szczególności poprzez:

  • rozwój kontaktów z instytucjami i stowarzyszeniami technicznymi w Polsce

  • współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami polskimi, polsko-francuskimi i francuskimi w celu rozszerzenia wymiany gospodarczej między Francją i Polską a także udział w licznych programach Unii Europejskiej

  SITPF działa także wspólnie z polonijnymi stowarzyszeniami inżynierskimi w innych krajach europejskich w ramach Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

  Jeżeli Pan, Pani, jesteście zainteresowani naszym Stowarzyszeniem, prosimy o skontaktownie się z nami listownie na adres: SITPF, 20 rue Legendre, 75017, telefonicznie : 06 99 14 15 87 bądź Emailem : sitpf@wanadoo.fr


  Oczekując na rychłe spotkanie

  Prezes i Zarząd SITPF
 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji
Stowarzyszenia Techniczne w Polsce i na Świecie
Inne Stowarzyszenia Polskie i Polonijne